Burg. Corbeijstraat 58 6137 XT Sittard 046-4513231 info@bsdetovertuin-sittard.nl

Formulier vrijstelling schoolbezoekBs de Tovertuin
B.Corbeijstraat 58
6137 XT Sittard
tel: 0464513231


Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie)
(artikel 11 onder g. en artikel 14 van de Leerplichtwet 1969)

Aan de Directeur van Basisschool de Tovertuin
Burg.Corbeijstraat 58
6137 XT Sittard

 
1.Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s)
2.Gegevens van de leerplichtige (en) uit hetzelfde gezin voor wie vrijstelling wordt gevraagd
3.Gegevens van de leerplichtige leerlinge(en) uit hetzelfde gezin die op een andere school zitten en voor wie op die school eveneens vrijstelling wordt gevraagd.
4. Gegevens van de gevraagde vrijstelling wegens een gewichtige omstandieheid.
(Vakantie valt hier niet onder)   
Let op !
Print het formulier uit , want dit moet ondertekend worden !


 

5. In te vullen door een lid van de directie van de school

* Verplichte velden