Burg. Corbeijstraat 58 6137 XT Sittard 046-4513231 info@bsdetovertuin-sittard.nl

Schakelklas             
klik hier voor de film over de schakelklas


Sinds schooljaar 2014-2015 zijn de schakelklassen aan onze school verbonden.
De schakelklassen worden door kinderen van verschillende scholen uit de regio bezocht. Schakelklassen zijn onderwijsgroepen voor leerlingen binnen het basisonderwijs met een grote achterstand in de beheersing van de Nederlandse taal en daardoor onder hun eigen niveau presteren. In de schakelklas krijgen leerlingen een periode intensief onderwijs gericht op het wegwerken van de taalachterstand.
Het is de bedoeling dat zij na deze periode voldoende bijgespijkerd zijn om op hun eigen niveau te kunnen deelnemen aan het reguliere basisonderwijs, dit overeenkomstig hun specifieke leercapaciteiten.
Gestreefd wordt om de taalvaardigheid van de leerlingen zodanig te verbeteren dat zij na deze periode succesvoller kunnen overstappen naar het volgend leerjaar.
In de gemeente Sittard-Geleen is er met het onderwijs voor gekozen om de specifieke groepen, zijnde de groepen voor kinderen die de Nederlands taal niet of nauwelijks beheersen te faciliteren vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en financiering.

Inrichting

Na oriëntatie en overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen is de keuze gemaakt voor de volgende 2 vormen van schakelklassen:
- schakelklas specifieke groep voor de 4- tot 6-jarigen
- schakelklas specifieke groep voor 6- tot 13-jarigen

De schakelklas 4-6 jarigen

De schakelklas voor 4-6 jarigen is bedoeld voor leerlingen uit de gemeente Sittard- Geleen, die zijn ingeschreven op een basisschool. Zodra er achterstand in de taalontwikkeling van een kleuter geconstateerd wordt, waaronder woordenschat, actief en passief taalgebruik en zinsbouw, kunnen zij in overleg met ouders, aangemeld worden voor gericht taalonderwijs in de schakelklas.

Zij bezoeken deze schakelklas 2 dagen in de week op maandag en dinsdag. De overige dagen zijn zij op hun moederschool.

De schakelklas 6-13 jarigen

De schakelklas voor 6-13 jarigen is bedoeld voor Nieuwkomers met Nederlands als tweede taal, die o.a. een verblijfsvergunning hebben voor (on)bepaalde tijd. De herkomst van deze kinderen is zeer divers en wereldwijd. Bij het verwerven van een tweede taal lopen deze kinderen vast binnen het reguliere onderwijs. Het aanbieden van een aparte leerlijn voor NT2-leerders met aanpak voor specifieke taalvaardigheden en programma's is noodzakelijk en voorwaardelijk voor de ontwikkelingsrendementen van deze leerlingen.

De kinderen komen voltijds naar de Schakelklas voor de duur van 1 tot maximaal 1,5 jaar. Doordat er steeds meer samenwerking tussen gemeenten onderling is, wordt het steeds meer mogelijk dat ook leerlingen buiten de gemeente Sittard-Geleen van deze voorziening gebruik kunnen maken. Kinderen die meer dan 3 km moeten reizen tussen school en thuis, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. team schakelklas schooljaar 2015-2016